Tiltakene ligger inne som en del av bompengeprosjektet for Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen. Det er satt av totalt 27 millioner kroner.

- Dette er tiltak som er positive for trafikksikkerheten og miljøet på og langs vegen i Tresfjorden, til tross for at mye av gjennomgangstrafikken nå blir ledet over brua. Tiltakene er vurdert i samråd mellom velforeningene, Vestnes kommune og Vegvesenet, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Det skal også gjennomføres en del omklassifiseringstiltak før Møre og Romsdal fylkeskommune overtar ansvaret for vegen.

Dette planlegges utført i 2016-2017:

  • Tiltak i Tresfjord sentrum
  • Kollektivtiltak i Øygardsbakken
  • 500m gang- og sykkelveg i Løvika
  • Busslommer på Eik
  • Veglys Eiknes-Skorgen

Siden det er gitt en absolutt ramme  for tiltakene vil tilbudsprisene avgjøre om alle de planlagte tiltakene blir gjennomført. Et tiltak er allerede utført: Krogset-Helset fikk 1,1km ny gang- og sykkelveg i fjor.

Tiltak utenfor bompengeprosjektet som gjennomføres i 2016-2017:

  • Kryssendring Skorgenes
  • Stenging Kjelbotn
  • Samleveg Kristisætra
  • Kollektivtiltak Brastad

Fristen for å levere inn tilbud er 29.mars 2016. Det blir tilbudsbefaring tirsdag 23.februar fra kl. 09 med oppmøte på prosjektkontoret på Vikebukt.