På Remmem bygges det to nye kjøreunderganger, ny europaveg med rundkjøring, ny kommuneveg og ny privatveg.

På Vikebukt blir det ny europaveg, ny fylkesveg (gitt at dagens E39 rundt Tresfjorden blir omklassifisert), ny kommuneveg, ny privatveg, en ny kjøreundergang og to nye gangvegunderganger.

Arbeidet med vegsystemene på Vikebukt og Remmem planlegges startet opp våren 2014 med ferdigstillelse sommeren 2015.

Kartene finnes også som pdf-filer i høyre marg.