Vike Montessoribarnehage er nabo med prosjektkontoret på Vikebukt. Hensikten med å invitere til besøk var både å fortelle litt om byggingen av Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen og å sette fokus på trafikksikkerhet. Vinteren står for døren og da er det viktig at både små og store fotgjengere synes godt i trafikken. Barna fikk derfor med seg refleksprodukter tilbake til barnehagen.