Prosessen videre
Statens vegvesen har sendt takstforslaget til Rauma og Vestnes kommuner og Møre og Romsdal fylkeskommune til lokalpolitisk behandling. Saken skal deretter sendes til Vegdirektoratet som tar endelig beslutning. Endelige takster vil bli kunngjort 4-6 uker før bompengeinnkrevingen starter opp.

Planlagt start av innkreving er høsten 2015. Endelig oppstartstidspunkt vil bli bestemt senest i løpet av juni 2015.

Fire bomstasjoner
I takstsøknaden er det lagt til grunn etterskuddsinnkreving i tre bomsnitt med fire bomstasjoner. Bomstasjoner for Tresfjordbrua blir på Skorgen, Skjeggstad og Vikebukt i Vestnes kommune. Bomstasjon for Vågstrandstunnelen blir på Våge i Rauma kommune.

Forslag til takster
Forslag til takst for Tresfjordbrua er 86kr for lette kjøretøy og 258 kr for tunge kjøretøy. Den samme taksten vil også gjelde for trafikanter som kjører rundt Tresfjorden og passerer bomstasjonene på Skorgen og Skjeggstad innen en time. For Vågstrandstunnelen er takstforslaget 40kr for lette kjøretøy og 120kr for tunge kjøretøy.

Trafikanter med AutoPASS-brikke og lokal avtale får rabatter på 30-40-50 % ved å betale et forskuddsbeløp. Trafikanter med abonnement i andre bompengeselskap får 10 % rabatt ved bruk av gyldig AutoPASS-brikke. Privatpersoner kan knytte inntil to kjøretøy til en AutoPASS-avtale.

Rabatt

Lette kjøretøy (totalvekt til og med 3500 kg)

Tunge kjøretøy (totalvekt over 3500 kg)

30 %

2000 kr

  6 000 kr

40 %

4000 kr

12 000 kr

50 %

6000 kr

18 000 kr

Rabattordningen forutsetter bruk av AutoPASS brikke med gyldig avtale.

Timesregel
For å unngå trafikklekkasje er det nødvendig å etablere bompengeinnkreving på E136 rundt Tresfjorden. Det vil derfor bli satt opp to bomstasjoner rundt Tresfjorden der trafikanter som passerer begge bomstasjonene innenfor en time betaler bompenger (omvendt timesregel). Dette er i tråd med lokalpolitiske vedtak.

Gratis for lokaltrafikken i Tresfjorden med AutoPASS-brikke
Trafikanter som passerer kun en av de to bomstasjonene på E136 rundt Tresfjorden blir ikke belastet for passeringen hvis de har AutoPASS-brikke.