Under en fagkonferanse i Oslo forrige uke (Geoteknikkdagen) fortalte konsulenten fra Multiconsult litt om hvorfor han mener arbeidet med å banke ned de 198 pelene som skal holde Tresfjordbrua oppe er av de mest krevende jobbene av sitt slag.

- Selv om 40 meters vanndybder kanskje ikke høres mye ut er dette tett på maksnivået for en bru med pelefundament. I tillegg er havbunnen svært hard. Den harde havbunnen gjør det utfordrende å få pelene ned til tilstrekkelig dybde. En dybde på minst seks meter må til for å oppnå tilfredsstillende innspenning (at pelen holdes godt nok på plass i bunnen) og forhindre knekkingsproblematikk, forteller byggingeniøren som har vært med på å designe fundamentet og som nå jobber med å følge opp pelearbeidet.

Måler bæreevne
For å måle bæreevnen til pelene etter at de har gått gjennom belastningen med å bli banket ned i havbunnen, brukes såkalte PDA-målinger. Noen peler fra hvert fundament utstyres med 4 kraftmålere og 2 akselerometer. Disse måler kreftene pelene utsettes for under rammingen. Software brukes deretter til å regne ut bæreevnen til pelene.

- Når brua står klar må hver pel tåle ca. 650 tonn i last. Vi måler ikke bæreevnen til alle pelene, men opp til fem peler for hvert av de i alt 13 fundamentene. Disse resultatene kan brukes til å beregne bæreevnen til de resterende pelene. Desto flere peler vi bruker PDA-målinger på desto bedre kan vi utnytte bæreevnen til hver pel, forklarer Andenæs.

Presentasjonen som ble holdt på Geoteknikkdagen og en kortfattet artikkel om pelearbeidet finner du ved å følge lenkene i høyre marg.