- Vi er glad for å kunne åpne Tresfjordbrua tidligere enn annonsert. Det gjenstår fortsatt noe arbeid, men det skal gjøres som nattarbeid uten å stenge brua, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Det er montert stålplater over brufugene på Tresfjordbrua så det er trygt for syklister og mopeder å ferdes i kjørebanen. En del av asfalten like ved fugene skal byttes ut med spesialasfalt, men dette arbeidet skal gjøres senere på natt uten å stenge brua.