Fire entreprenører leverte tilbud. Kontrakten har en verdi på 67,3 millioner kroner. Arbeidene starter i Vikebukt. Det blir informasjonsmøte for innbyggerne her i løpet av første uka i juni.

Dette inneholder kontrakten

Vikebukt

500 meter ny europaveg, 1100 meter sideveger og 600 meter gang- og sykkelveg. Fotgjengerundergangen på Vikebukt skal utvides og det skal bygges en kjøreundergang for den gamle E136 mot Tresfjord. Gangbru over Vikeelva, en gangvegundergang ved Vikeelva og to busslommer er også en del av kontrakten.

Remmem

Rundkjøring og ca 300 meter ny europaveg, 300 meter sideveg og 200 meter gangveg. Det skal også bygges en gangvegundergang under E39.

Gangveg Krogset-Helset

Ca 830 meter gangveg og to busslommer.

Bomstasjoner

AutoPASS-punkt i Vikebukt, på Skjeggstad og Skorgen.