- Vi er godt fornøyd med konkurransen om oppdraget, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

Nå skal Statens vegvesen sjekke om tilbyderne er kvalifisert for oppgaven og kontrollregne tilbudene. Planen er å inngå kontrakt med entreprenør i begynnelsen av mai og at anleggsarbeidet skal starte i slutten av mai. Alt arbeid på vegene skal være ferdig sommeren-2015.

Disse har levert tilbud (priser eks. mva)

 
AF Busengdal/Nærum

67 347 886,95 kr

Hole Maskiner AS77 472 729 kr
Vatn Maskinstasjon AS80 891 824,09 kr
M3 Anlegg         

87 912 080,12 kr

Dette inneholder kontrakten

  • Vikebukt

500 meter ny europaveg, 1100 meter sideveger og 600 meter gang- og sykkelveg. Fotgjengerundergangen på Vikebukt skal utvides og det skal bygges en kjøreundergang for den gamle E136 mot Tresfjord. Gangbru over Vikeelva, en gangvegundergang ved Vikeelva og to busslommer er også en del av kontrakten.

  • Remmem

Rundkjøring og ca 300 meter ny europaveg, 300 meter sideveg og 200 meter gangveg. Det skal også bygges en gangvegundergang under E39.

  • Gangveg Krogset-Helset

Ca 830 meter gangveg og to busslommer.

  • Bomstasjoner

AutoPASS-punkt i Vikebukt, på Skjeggstad og Skorgen.