Juryleder Arne Skjelle forteller at de nominerte har høyt fokus på miljø, HMS og kvalitet, samtidig som de erkjenner de utfordringene som dagens bygg- og anleggsvirksomhet gir.

– Felles for mange er at de nå i langt sterkere grad enn tidligere satser på bærekraft og vi ser også at de gode prosjektene har vært dyktige på samhandling i gjennomføringsfasen, sier juryleder Arne Skjelle.

Tresfjordbrua erstatter en svært ulykkesbelastet veg og gir bedre trafikksikkerhet og bomiljø rundt Tresfjorden. Brua forkorter europaveg 136 med omtrent 13 kilometer. Fra Vikebukt til Helland, som er kommunesentrum i Vestnes kommune, er innkortingen 22 kilometer. Tresfjordbrua er samfunnsøkonomisk nyttig og gir en bedre transportåre for næringslivet, som har europaveg 136 som hovedtransportåre.

Det mest utfordrende med Tresfjordbrua vises ikke på overflaten, men under vann: fundamentering for hovedspenn med en 40 meter høy senkekasse på harde morenemasser og ramming av store stålrørspeler på 40 meters dyp. Hovedentreprenør er Bilfinger Tresfjordbridge ANS (Fra 1. juli 2015: Implenia/Porr)

Vinnerne av Årets Bygg og Årets Anlegg 2015 blir offentliggjort på Byggegallaen under Byggedagene 8. mars 2016. De andre nominerte til årets anlegg er Rv. 22 Lillestrøm – Fetsund og E134 Skjoldavik – Solheim.