Gratis å kjøre rundt Tresfjorden
Det blir gratis å kjøre rundt Tresfjorden når brua er stengt. Det vil fortsatt blinke når man passerer bommene, men passeringene blir slettet.

Åpen for kollektivtrafikk, gående/syklende og utrykningskjøretøy
Brua blir åpen for kollektivtrafikk, gående og syklende og utrykningskjøretøy. Trafikkvakter på begge sider av brua vil slippe gjennom rutegående trafikk.

Derfor skal brua stenges
Tresfjordbrua skal stenges mens vi monterer dekkeplater over brufugene, så det blir trygt for syklister å sykle i kjørebanen, samt andre kjøretøy med smale hjul (mopeder). Fugene på hver ende av brua er større enn et sykkelhjul, og syklister har derfor blitt henvist til gangvegen på brua. Som et midlertidig tiltak har vi også lagt asfalt i fugene for å redusere lengden på fugeåpningene. Nå skal det monteres dekkeplater av stål over brufugene som en permanent løsning. 

Det er totalt 32 stålplater som skal monteres fast med over 560 bolter i fugene på brua. Det må gjøres helt nøyaktig så ikke platene lager lyd når man kjører over de. Platene er ca. 15mm tykke, og for å unngå ujevnheter i kjørebanen må vi frese vekk en del asfalt først. Etterpå skal det asfalteres så det blir helt jevnt. Det er krevende arbeid som krever stor grad av nøyaktighet, og vi er også avhengig av godt vær. Det er derfor vanskelig å anslå nøyaktig hvor lang tid det vil ta. Det er derfor muligheter for at brua kan åpnes tidligere enn annonsert.