Vi skal bygge nye tilførselsveger på Vikebukt i forbindelse med bygging av E136 Tresfjordbrua. Til nå har det blitt gjennomført rivning av bygninger og gravearbeid for drenering, som ikke har hatt konsekvenser for trafikantene. De neste byggefasene vil få konsekvenser for trafikken på E136 og lokaltrafikken. Fra uke 37 og fram til årsskiftet blir det to omkjøringer på Vikebukt.

Ved den gamle bussholdeplassen

Vi skal bygge en kjøreundergang for det som blir fylkesvegen mot Tresfjorden. For at det skal bli tilstrekkelig plass til utgraving for undergangen lager vi en kort omkjøringsveg øst for dagens E136. Omkjøringen varer fra uke 37 til årsskiftet.

Omkjøring VikebuktOmkjøring på Vikebukt

Vest for dagens E136

I oktober starter vi med utgraving for andre deler av den nye E136 mot Tresfjordbrua. For å frigjøre området der dagens kirkeveg går, blir tilkomsten etter dette fra krysset mot ferjekaia og i traseen for ny lokalveg sørover langs E136. Omkjøringen starter i oktober og varer fram til årsskiftet.

Gamle bussOmkjøring på Vikebukt

Krogset - Helset

På strekningen fra Krogset til Helset har vi ryddet skog og gravd ut fra skråninger i noen uker. Vi har brukt trafikklys for å sikre at trafikantene holder god nok avstand til anleggsplassen, som vi fortsatt vil benytte ved behov. Det vil bli gjennomført sprengninger i to skråninger i en til en og en halv måned fra uke 38. Dette vil medføre noen stengningsperioder på 15 minutter.

Ved årsskiftet får du ny nærinformasjon med flere endringer for omkjøring.

Utførende entreprenør er arbeidsfellesskapet AF Busengdal/Nærum.


Kontakt oss

Statens vegvesen ønsker et godt forhold til våre vegnaboer. Ikke nøl med å kontakte oss dersom du har spørsmål knyttet til vegprosjektet og hvordan dette berører din hverdag.

Statens vegvesen Region midt, telefon sentralbord: 02030
Epost: firmapost-midt@vegvesen.no

Vi har prosjektkontor ved hurtigbåtkaia på Vikebukt, ta gjerne en tur innom oss.

 

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Halgeir Brudeseth, telefon 913 46 388, epost: halgeir.brudeseth@vegvesen.no

Byggeleder Tor Inge Unhjem, telefon 906 38 970, epost tor.unhjem@vegvesen.no

Følg oss gjerne på facebook www.facebook.com/E136Tresfjordbrua