Statens vegvesen har nå fullført prosjektet med midtrekkverk på delstrekningen mellom Tangen i Telemark og Aust-Agder grense. Denne delstrekningen er ca. 7 km og ca. 3,5 km av delstrekningen er også utbygd med 3 felt.

Nye Veier AS har imidlertid fått ansvar for utbygging av 4 felts motorveg på strekningen E18 Dørdal–Tvedestrand.