E18 Tangen–Aust-Agder grense

3D-animasjonen viser en modell av strekningen E18 Tangen–Aust-Agder grense i Kragerø kommune, slik den skal bygges i perioden 2015-2016 med midtrekkverk og delvis utvidelse til 3 felt. Kjøreretning øst mot vest, fra Tangen i Telemark mot Aust-Agder fylkesgrense.