Reguleringsplan midtrekkverk  E18 Tangen vest–Aust-Agder grense.