Informasjonsmøte i forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplan.