Husk frist for innspill til planarbeidet 20. april 2012.