Planen er lagt ut

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned" og
  • for gjennomsyn på servicetorget i Kragerø kommune

Merknader

Merknader til planen sendes skriftlig innen 17. august til

Informasjonsmøte

Vi ønsker velkommen til åpent informasjonsmøte om reguleringsplanen i auditoriet, Sannidal skole torsdag 25. juni kl. 1800.

Kontakt

For mer informasjon ta kontakt med Statens vegvesen v/ Per Torstein Terjesen tlf. 977 89 586