I henhold til plan og bygningslovens §3-7 og §12-8 legges reguleringsplan for «midtrekkverk E18 Tangen–Aust-Agder grense» ut til høring og offentlig ettersyn. Planen er lagt ut for gjennomsyn på servicetorget i Kragerø rådhus og Statens vegvesen, Langsæveien 4, Arendal. Berørte grunneiere får plandokumentene tilsendt.

For mer informasjon ta kontakt med Statens vegvesen ved Per T. Terjesen tlf. 977 89 586

Merknader til planen sendes skriftlig innen 26. april til Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal eller e-post: firmapost-sor@vegvesen.no

Informasjonsmøte

Vi ønsker velkommen til åpent informasjonsmøte om reguleringsplanen i auditoriet, Sannidal skole onsdag 3. april kl. 1800.