Kragerø kommunestyre vedtok i møte 12. desember enstemmig reguleringsplanen for Midtrekkverk E18 Tangen–AAgrense.
Reguleringsplanen ble tidligere vedtatt av bygningsrådet den 30. oktober 2013 og av formannskapet den 19. november 2013.