Det er vurdert at planarbeidet ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og at det ikke er behov for konsekvensutredning. Formålet med planen er å bygge Tangenkrysset mer trafikksikkert, og samtidig tilrettelegge for å videreføre midtrekkverk gjennom krysset.

Berørte grunneiere vil bli informert per brev.

Spørsmål rettes til

Innspill til planarbeidet og merknader til oppstartsmeldinga sendes innen 21. mars 2014 til

Informasjonsmøte

Vi inviterer til informasjons- og medvirkningsmøte tirsdag 11. mars kl. 1800 i auditoriet på Sannidal Ungdomsskole.