Prosjektet omfatter siste ledd av gang- og sykkelvegen mellom Nygårdskrysset på E18 og gang- og sykkelvegen langs fv. 156. Ved etablering av denne manglende lenken, er det etablert sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Ski og Vinterbro. Lenken er et viktig ledd i gang- og sykkelvegnettet mot Oslo.