Dagens veg har vært ulykkesutsatt, spesielt vinterstid er det mange vogntog som har havnet i grøfta. Nå får vi en mer trafikksikker veg og kortere reisetid mellom Orkanger og Vinjeøra. 

- Statens vegvesen planlegger en seremoni 2. oktober med taler, kulturelle innslag og servering, sier prosjektleder Lars Bjørgård. Statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet skal stå for den offisielle åpningen. Det skjer ved parkeringsplassen på Høgkjølen, ikke langt unna krysset der nyvegen starter.