Det har vært nok en vinter med fine forhold for vegbygging over kjølen. Entreprenør Johs. J.  Syltern har  25-30 personer i arbeid på anlegget, og vi ligger godt i rute til å åpne vegen i høsten 2015, sier byggeleder Per Randen i Statens vegvesen.

Prosjekt E39 Harangen - Høgkjølen i Orkdal kommune omfatter omlegging av E39 til ny trase. Parsell 1 med Harangstunnelen og toplanskryss med fv. 714 Laksevegen er ferdig og tatt i bruk. Parsell 2 er bygging av 8 km veg i jomfruelig terreng over våmark og jordbruksområder.