Harangstunnelen (785 meter) ble offisielt åpnet av ordfører Gunnar Lysholm  6. mars 2014.

Se nyhetssak

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39harangenhogkjolen/Nyhetsarkiv/e39-harangstunnelen-offielt-%C3%A5pnet