Konseptvalgutredningen er avsluttet

Konseptvalgutredningen omfatter mulige strategier for å møte transportbehovet på strekningen Søgne i Vest-Agder til Ålgård i Rogaland.

Prosjekter som er under planlegging eller bygging på strekningen E39 Søgne–Ålgård