Strekningen Brenna–Kapskarmo er på ca. 4,8 km. Her er det dårlig bæreevne, liten vegbredde og mange svinger. Det er få forbikjøringsstrekninger, om noen, innenfor området.

Delstrekningen E6 Brenna–Kappskarmo:
Grane kommune vedtok reguleringsplanen 7. mars 2007.

Delstrekningen E6 Kappskarmo–Brattåsen:
Grane kommune vedtok reguleringsplanen 18. desember 2008.

Anleggsperiode
E6 Brenna–Kappskarmo startet i september 2011 og skal være ferdig 1. juli 2013.