Arbeidet på denne strekningen startet ved årsskiftet 2013/2014. Deler av nyvegen sto ferdig vinteren 2015, mens strekningen i sin helhet ble åpnet 13. desember 2016.

Parsellen er om lag 13 kilometer lang; 2,1 kilometer kortere enn gamle E6. Det er to tunneler på strekningen på til sammen 3,7 kilometer.