Reguleringsplanen for E6 Jansnes–Halselv ble godkjent i 2006.