- Dette er avansert utstyr, som er viktig for trafikantenes sikkerhet. Derfor må vi være helt sikre på at alt fungerer slik det skal, før vi slipper trafikantene gjennom, sier prosjektleder Stein Inge Rasmussen.

Den nye vegen skulle etter planen åpne den 17. desember.

Tunellsikkerhet er viktig

Nye tunneler må gjennom omfattende testing av sikkerhetssystemene før de kan tas i bruk. At testingen nå er forsinket, skyldes en feil på kommunikasjonslinja mellom tunnelen og Vegtrafikksentralen (VTS).

- Konsekvensen er at åpningen dessverre må utsettes til over jul. Vi kan ikke gamble med trafikantenes sikkerhet, sier Rasmussen.

Kråkmotunnelen skal, i likhet med over 80 andre tunneler i Nord-Norge, overvåkes av VTS. De kan fjernstyre stenging og lys, og varsler nødetatene hvis nødvendig. Tunnelen har fem nødtelefoner, alle med direkteoppkobling til VTS. 

Ny og bedre veg

Dagens E6 over fjellet er en flaskehals for tungtransporten på vinterstid. Det nye veganlegget vil gi langt bedre fremkommelighet, og en tryggere ferd for alle trafikanter.

Prosjektet strekker seg fra Femtvasslia i sør til kraftstasjonen ved Kråkmo i nord. I alt er det bygd 5,1 kilometer ny veg, en 520 meter lang tunnel og en ny bru over Femtvasselva.