E6 Femtvassli – Kråkmo

Strekninga E6 Femtvassli – Kråkmo  har vært en flaskehals for tungtransport vinterstid med kraftige stigninger og svinger.  Vegen er nå lagt i en ca 500 meter tunnel gjennom en åsrygg som strekker seg i forlengelse av Middagstuva. I søndre enden blir det påkobling til dagens E6 ved Kvannelva i Femtvasslia, mens det i nord blir like ved kraftstasjonen ved Kråkmovannet. Den offisielle åpninga er 4. januar kl. 14.00.

 

Fauske døgnhvileplass med servicebygg

Fauske døgnhvileplass ligger vis a vis Statens vegvesens trafikkstasjon ved E6 på Krokdalsmyra. Den offisielle åpninga er 4. januar kl. 10.15.

Oppstillingsplassen har vært i bruk en stund uten servicebygg. I høst signerte Statens vegvesen kontrakt med Moldjord Bygg og Anlegg AS om bygging av det servicebygget som nå står ferdig. Det er på 50 kvadratmeter og inneholder toalett- og dusjfasiliteter i tillegg til et oppholdsrom. Døgnhvileplassen har tolv oppstillingsplasser, alle med strøm.