Oppdraget omfatter i hovedsak følgende:

  • På strekningen utvides skulderen for å gi plass til kollektivfelt i nordgående retning med kollektivfelt på henholdsvis 3,00 meter og skulder 0,5 meter.
  • Etter tiltaket skal E6 på inngående strekning fra Mortensrud til Skullerud bestå av tre felt: 0,5m skulder+3,25m kjørefelt+3,5m kjørefelt på tungtrafikk+3,00m kollektivfelt+0,5m skulder.
  • Det skal etableres kollektivfeltet gjennom eksisterende øy ved rundkjøring ved Skullerud-dumpa.