Fakta om E6 Oppdal

Bilder av E6 Oppdal  

Bilder fra åpningen av E6

Tryggere E6

Vegsystemet er blitt oversiktlig. Farlige avkjørsler er borte, og mange naboer har fått mindre støy. Det er laget eget vegnett for deg som går og sykler, og lokalvegsystem. Omlegging av E6 har gitt gode utbyggingsarealer for sentrumsaktiviteter.

Triveligere sentrum

Den arkitektoniske utformingen av veganlegget og kunstverket i rundkjøringen bidrar til et positivt inntrykk av bygda. Utstrakt bruk av natursteinsmurer og skifer, og god håndverksmessig utførelse gjør dette til et flott veganlegg. Den særpregede Kåsbrua over E6 og jernbanen er blitt et nytt landemerke for Oppdal.

E6 Oppdal før åpning foto Knut Opeide (12)E6 Oppdal med Kåsbrua som har blitt et nytt landemerke. Foto: Knut Opeide