Skaidi er et sentralt knutepunkt for den rutegående kollektivtrafikken i Finnmark. Stedet er viktig fordi det er overgangssted der busspassasjerene har mulighet for å bytte mellom de ulike bussrutene i fylket.
Området på Skaidi er imidlertid ikke tilrettelagt for kollektivtrafikken. Rutebussene må parkere i et trafikkert område, som heller ikke er tilrettelagt for busspassasjerene. Trafikksikkerhetsmessig er stedet ikke tilpasset dagens krav til et kollektivknutepunkt.
Med bakgrunn i stedets betydning som kollektivknutepunkt og den trafikkmessige situasjonen er det behov for etablering av et tilpasset kollektivområde på Skaidi.
Målsettingen er å etablere et trafikksikkert og universelt utformet kollektivområde for rutebusser, som ivaretar passasjerenes sikkerhet og som er tilrettelagt for bussene.