Utgangspunktet for Solbergtårnet rasteplass var blant annet prosjektet Trafikantens opplevelse på E6 fra Svinesund til Oslo i regi av Statens vegvesen. Videre tok Østfold fylkeskommune i 2004 initiativ til en idéskisse for Solbergkrysset der Oltidsveien krysser E6.

Solbergtårnet blir en unik rasteplass ved Skjebergsletta og er universelt utformet, som betyr at det skal tilrettelegges for alle, uavhengig av funksjonsnivå.

Et 30 meter høyt utsiktstårn kombinert med en hage med små informasjonshus, skal skape mulighet for stillhet, rast og ro i kontrast til farten og jaget på E6. Moderne design i et oltidslandskap sammen med en bildehistorie fra istid til nåtid skal skape undring og et ønske om å utforske området nærmere.

Arkitekten Todd Saunders har tegnet Solbergtårnet rasteplass i samarbeid med SWECO. Saunders har blant annet tegnet Stegastein, det prisbelønte utsiktspunktet i Aurland, som er en del av Turistvegprosjektet. Entreprenør er Veidekke AS.