Planområdet er fra Sparbu til Vist, og omfatter i hovedsak:

  • Midtdeler fra Mære til Vist
  • Forbikjøringsfelt for nordgående trafikk over Mæresmyra
  • Gang-/sykkelveg kombinert med lokalveg fra Mære til Vist
  • Gang-/sykkelveg fra Sparbu til Mære
  • Omlegging av Holanvegen og gårdsveg vest for jernbanen