Det er utarbeide detalj- og reguleringsplan for gs-veg langs Strømsveien på strekningen Teisenveien-Ole Deviks vei. Reguleringsplan ble godkjent 28. 8. 2013.

Totalt er strekningen ca. 900 meter lang, og arbeidene startet i oktober 2016.