Prosjektet ble avsluttet i 2014.

 

Med bakgrunn i mange alvorlige trafikkulykker på strekningen er det laget  reguleringsplan for E8 Lavangsdalen for utvidelse av vegen slik at det kan bygges midtrekkverk mellom Storskreda i Balsfjord kommune og Sørbotn i Tromsø kommune. Strekningen er 9,5 km.
I tillegg er det planlagt forbikjøringsfelt, stopplommer, rasteplasser, nye bruer samt skredoverbygg.