Denne uka starter asfaltarbeider i Lavangsdalen med fresing, oppretting og asfaltering.  Arbeidene vil pågå til og med uke 25. Etter den tid vil det bli en del mindre arbeid og opprettinger langs vegstrekninga.

Arbeidene vil pågå hele døgnet fra og med uke 23. Det blir brukt ledebil, og bilistene må regne med litt ventetid.