- Det gjenstår fortsatt opprydding og litt tilleggsarbeid i Lavangsdalen, blant annet ved midtdelerne, sier delprosjektleder Jøran Heimdal. Men alt skal være ferdig til 1. september.

- Feltene som ikke er asfaltert skal fylles med stein og merkes med kantstolper. Det gjelder to steder i Lavangsdalen. Der det er åpning mellom kjørefeltene er vi pålagt å ha avstand mellom feltene, sier Heimdal.

Lavangsdalen Lavangsdalen

Grusfeltene skal fylles med stein