Hovedentreprenøren KIME AS ferdigstiller anlegget og overleverer det til Statens vegvesen 26. juni.

- Anlegget er nå ferdig, men det gjenstår en del tilleggsarbeid utenfor vegbanen. I tillegg skal det gjøres litt asfaltarbeid, sier prosjektleder Jøran Heimdal.

Ny E8 Lavangsdalen ble offisielt åpnet 11. september 2013 etter 15 måneder med anleggsarbeid. Da hadde den 9,6 km lange strekninga blitt utvidet og fått midtrekkverk. Utvidelsen av vegen inkluderer forbikjøringsfelt og stopplommer. I tillegg er det bygd rasteplasser, nye bruer og skredsikringer.

Arbeidet har kostet til sammen 275 mill. kroner.