Prosjektet Kveøyforbindelsen består av ei 370 m lang bru samt tilstøtende veger og sjøfylling på tilsammen 2010 meter. Kveøyforbindelsen skal gå fra Salen på Hinnøya - over Øysundet og til Hunstad på Kveøya. Massene til sjøfyllinga hentes fra Salen massetak på fastlandet, like ved anlegget. 400.000 m3 skal fylles i sjøen.