Ny forbindelse legger til rette for regional næringsutvikling og bosetting på det gamle Værsteområdet. I prosjektet inngår opprusting av Mosseveien, ny bru, ny tunnel gjennom Bjølstadfjellet og ny veg til Glombo. Byggingen
startet i 2008 og hele anlegget åpnet 8. juni. Prosjektet har en kostnadsramme på 760 millioner kroner (2011 kroner) og 93 prosent av prosjektet ble finansiert med bompenger.