Gang- og sykkelveg gjennom Snertingdal sentrum, Gjøvik kommune.