Nå er gatelys på plass og riving av hus gjennomført. I tillegg til er også noe annet forberedende arbeider til bygging av den nye gang- og sykkelvegen gjennomført. I tiden framover skal stikkrenner skiftes, gamle lysmaster tas vekk og entreprenøren skal begynne med overbygningen til gang- og sykkelvegen.

Ferdigstillelsen vil fortsatt være i løpet av august.