Prosjektet omfatter rassikring og utbedring av en 4,7 km lang strekning av fv. 255 Skåbuvegen i Nord-Fron kommune. Deler av strekningen er utbedret i perioden 2011-2013. Reguleringsplanen tilrettelegger for videre rassikring og utbedring av strekningen.