Nå har de som kjører Skåbuvegen brukt den nye vegen og tunnelen i snart tre måneder. Vinteren har vært grei og det nærmer seg asfaltering av vegen. Asfaltering vil bli gjennomført så snart forholdene ligger til rette for det.

Her er noen tilbakeblikk fra åpninga.