Prosjektet bygges som enfeltsveg med møteplasser i en lengde av 5 km. Over fjordpartiet Lina, som er 1,8 km, legges vegen på sjøfylling bestående av sprengstein. Skipsleiet krysses med ei bru som blir 315 meter lang. Brua bygges som en trespenns stålkassebru med et seilingsløp på 50x16 meter. Brua fundamenteres på sprengsteinfyllinger som er inntil 35 meter høye.

Når vegprosjektet er fullført, vil fergesambandet Revsnes - Linesøy bli nedlagt.

Brua åpnet 8. oktober 2011.