Linesøy og Stokkøya ligger på kysten nord i Åfjord kommune.  I 2002 ble riksveg 723 forlenget til Stokkøya ved at det ble etablert ny bru over Stokksundet. Siden den gang har det vært arbeidet med å forlenge den fergefrie vegforbindelsen videre til Linesøy.

Linesøy har i dag en befolkning på ca 80 personer. Kommunikasjonen til fastlandet opprett­holdes av fergeforbindelsen mellom Refsnes og Linesøy. Overfarten på ferge tar ca 25 minutter. På grunn av lavt trafikkgrunnlag er det langt mellom fergeavgangene, noe som medfører at beboernes kommunikasjon og adgang til deltakelse i sosiale aktiviteter på fastlandet begrenses. Barneskolen for Linesøybeboere er på Revsnes på fastlandet.

Næringsgrunnlaget på Linesøy er landbruksrelatert, men det knytter seg store forventninger til økt turisme og hyttebygging når fastlandsforbindelsen blir etablert.

Vegprosjektet er et fylkesvegprosjekt som finansieres av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Åfjord kommune i fellesskap.  Innsparing av de årlige fergesubsidiene som belaster fylkeskommunen med ca 7 mill årlig utgjør den viktigste økonomiske begrunnelsen for at den nye fastlandsforbind­elsen til Linesøya kan realiseres.

I vegprosjektet inngår bygging av ny fylkesveg på en 3.9 km lang strekning samt utbedring og omklassifisering av 1,1 km med kommunal veg. Kryssing av Lina er ca 1,8 km fra strand til strand hvorav 1,5 km ligger på fylling i sjø og 315 meter er bru. Største dybde går ned til 60 meter. Lina er seilingsled og kravet til seilingsåpning har Kystverket satt til 16x50 meter(bxh).

Vegen bygges som enfeltsveg med møteplasser.