– Dette prosjektet har vært vanskelig og tidkrevende for Statens vegvesen, og det er en lettelse at vi nå endelig er i mål. Jeg vil takke lokalbefolkningen for godt samarbeid og for den tålmodigheten de har vist, sier prosjektleder Per Kristian Hovdahl i Statens vegvesen.