Totalt 4 km ny gang- og sykkelveg skal bygges langs Trondheimsveien i Skedsmo. Når disse strekningene er ferdige er det sammenhengende gang- og sykkelveg fra Kjellerholen i Skedsmo til Hekseberg/ Fjellbo i Sørum.

Prosjektets etapper:

  • Rundkjøring Solbergveien (Skedsmo)
  • Etappe 1: Tatersvingen–Prost Stabels vei (Skedsmo)
  • Etappe 2: Vestvollveien–Husebyveien (Skedsmo)
  • Etappe 3: Industriveien–Lurudveien (Skedsmo)
  • Etappe 4: Vardeveien–Fjellbo (Sørum)